ประมวลภาพกิจกรรมเทคโนนิทรรศ Open House 2020

ประมวลภาพกิจกรรมเทคโนนิทรรศ Open House 2020 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
คลิก >>> ประมวลภาพกิจกรรมเทคโนนิทรรศ Open House 2020