ผลงานที่ผ่านมา

 

ผลงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงานวันที่ดำเนินการผู้ว่าจ้าง
ทดสอบแรงดึงของวัสดุ 15 พ.ย. 60 - 15 ธ.ค.60โรงเรียนกำเนิดวิทย์
Conductive Poly (lactic acid) /Graphene Nanocompositeปีงบประมาณ 2561ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
3D conductive filament for 3D printerปีงบประมาณ 2561ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส