ประมวลภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของโครงการเรียนดี และโครงการเด็กดีศรีระยอง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการรวมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง
คลิกลิงค์เพื่อรับชมภาพ
🎞👉>> https://drive.google.com/open?id=1jZ-PwBVm1LQQHFRT6seUGKRG4MpxKXPv  <<