ประมวลภาพกิจกรรม “ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563”

ประมวลภาพกิจกรรม “ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563”
ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
(ภาพถ่ายเพิ่มเติมที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1sCEN3a4kEjKpRAmxsENoqGOPzz17o_ld )