คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ                    ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 8  พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา