ประมวลภาพกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดัดดรุณี #EAT_KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 กันยายน  2562 ที่ผ่านมา

☀ Download ภาพกิจกรรม  #EAT_KMUTNB