ประมวลภาพกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง#EAT_KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

☀ Download ภาพกิจกรรม  #EAT_KMUTNB