คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา#EAT_KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

☀ Download ภาพกิจกรรม  #EAT_KMUTNB