นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ รับรางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for excellence) จากการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก World Skill 2019

นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ มจพ วิทยาเขตระยอง เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ #เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for excellence) จากการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก World Skill 2019 ณ เมืองคาซาน ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562