Spiber เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค

Spiber บริษัทผู้ผลิตใยแมงมุมสังเคราะห์ชั้นนำของญี่ปุ่น เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค โดยมี ผศ.ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

☀ Download https://shorturl.at/suzC7