อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง

⚙️ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง เพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการโดยเน้นไปทางด้านวัสดุศาสตร์และยานยนต์สมัยใหม่ สำหรับการรองรับการเจริญเติบโตของ EEC ตลอดจนได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน ในการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดีได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังและเสนอแนะแนวทาง ณ ห้องประชุม EAT33 อาคารอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

 

☀ Download https://urlzs.com/Pa9m9