งานปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และอบรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตอาสา

⚙️ ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และอบรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตอาสา ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 

☀ Download https://urlzs.com/Pa9m9