กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

📣⚙️ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 – 16.00 น.