ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่ 106 และ178 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่  106 และ178 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง รายละเอียด Click

 

 

Human resource or HR management