ขอแสดงความยินดีกับ นายนาธาร สมานสันติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

      ขอแสดงความยินดีกับ นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง) จากการแข่งขัน เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี