งานกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

         งานกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มจพ. วิทยาเขตระยอง