กิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรม/โครงการ

โครงการและกิจกรรม
วันที่ดำเนินการ
สถานที่
ตรวจเช็ครถมั่นใจ เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลร่วมกับมิชลิน3-5 เมษายน 2561 ปั๊มน้ำมัน ปตท. แยกนิคมพัฒนา จ.ระยอง
. โครงการสนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่3 ตอน STEAM Education to Start UP Robot 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
โครงการกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น RAYONG'S HOSPITAL HEALTH TECH&SERVICE DESIGN BOOTCAMP 16-18 มีนาคมโรงพยาบาลระยอง
โครงการสนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์สัญจรวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในศตวรรที่ 2118 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนิคมวิทยา
โครงการผู้นำกิจกรรมนักศึกษาเพื่อชุมชนระยอง 21-23 กรกฎาคม 2561มจพ. วิทยาเขตระยอง