กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64

📢กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64📢
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/