นักศึกษารับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี62

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
มจพ. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา ที่ได้เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ในการนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง และคณะผู้บริหาร
ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา
หลังจากรับโล่เชิดชูเกียรติแล้วนั้น นักศึกษาได้ให้บทสัมภาษณ์ถึงเรื่องราว ความรู้สึกต่างๆในการทำกิจกรรมจนถึงวันนี้ค่ะ