มจพ. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาฯ

มจพ. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา ที่ได้เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ในการนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง และคณะผู้บริหาร
ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

 

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 3 ราย ดังนี้

1.) นางสาวภัทราวดี ดีบุรี
ประธานสภานักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง

2.) นางสาวมนัสนันท์ ช่างตบแต่ง
นายกองค์การกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง

3.) นางสาววนิสา เบ้าหล่อ
นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง