ทีมผู้บริหาร มจพ. ร่วมกับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมงาน

ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย