งานพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับ…

งานพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561