ข่าวสหกิจศึกษา 1

ข่าวสหกิจศึกษา 1

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

            สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด, บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=47