ขอเชิญเข้าร่วมงาน Open House มจพ.วิทยาเขตระยอง ในนิทรรศการ “มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Open House มจพ.วิทยาเขตระยอง ในนิทรรศการ “มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ “มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ปี  ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2562  ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง