ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ 2 อัตรา อัตราเลขที่ 102, 153 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ต.อาจารย์ 2 อัตรา อัตราเลขที่ 102, 153 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศขยายเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 102,107,147 และ 153

ขยายเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 102,107,147 และ 153  

ขยายระยะเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ขยายระยะเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากตำแหน่งที่ 106 ไม่มีผู้มาสมัคร จึงได้ขยายระยะเวลารับสมัครออกไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 107 และ 108 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 107 และ 108 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายละเอียด >>job33-58

ขยายระยะเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 102, 103, 104, 105, และ 106 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ขยายระยะเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 102, 103, 104, 105, และ 106 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด >> job31-58

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 42,56,102,103,104,105,106

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 7 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 42,56,102,103,104,105,106 รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 34 และ 35

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 34 และ 35 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกทางวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงควบคุม หรือวิศวกรรมเครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงควบคุม หรือวิศวกรรมเครื่องมือวัด หรือวิศวกรรมอัตโนมัติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด