ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560 **สำหรับผู้ที่ติดสำรอง ทางคณะจะติดต่อไปหลังวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อให้ยืนยันสิทธิต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 **สำหรับผู้ที่ติดสำรอง ทางคณะจะติดต่อไปหลังวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อให้ยืนยันสิทธิต่อไป