ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ONLY@EAT” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความเป็นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเพียงที่ มจพ. วิทยาเขตระยองเท่านั้น หลักเกณฑ์การประกวด คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : - บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง คุณสมบัติของการประกวดภาพถ่าย : - เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็คหรือกล้องมือถือ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล - เป็นภาพบรรยากาศ การเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักศึกษา ที่ถ่ายในบริเวณ มจพ. วิทยาเขตระยอง แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของความเป็นสถานศึกษาชั้นนำ ระดับนานาชาติ น่าสนใจ น่าเข้าศึกษา เทียบเท่าหรือดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก - ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามทำการตกแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง - ส่งภาพในรูปแบบ Digital File Format Tiff,

MOU for Academic Cooperation Signing Ceremony between DANA Spicer (Thailand) Ltd. and Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB.

The signing ceremony of the Memorandum of Understanding for academic cooperation between DANA Spicer (Thailand) Ltd. and Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB. On Tuesday, March 14th, 2017: Asst.Prof. Preecha Ong-aree (Acting Dean of Faculty) and Mr. Timothy John Klaus (Managing Director of DANA Spicer (Thailand) Ltd.) signed the MOU, which is especially contributed to

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560