ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 "นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย"      

โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี

ประมวลภาพงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี  ณ. ห้องประชุม ชั้น2. อาคารเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00-14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี และมอบเกีรติบัตรแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำโครงการร่วมกับทางบริษัทที่นักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษา          

ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ใบสมัครประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ