ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาโครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตาเครือข่ายภาคตะวันออก

เหล่ากาชาดระยองและคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยม นายพลวัฒน์ ชัยพิลา นักศึกษาปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ เด็กนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 "นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย"      

โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี

ประมวลภาพงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี  ณ. ห้องประชุม ชั้น2. อาคารเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00-14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี และมอบเกีรติบัตรแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำโครงการร่วมกับทางบริษัทที่นักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษา