โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี

ประมวลภาพงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี  ณ. ห้องประชุม ชั้น2. อาคารเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00-14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี และมอบเกีรติบัตรแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำโครงการร่วมกับทางบริษัทที่นักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษา          

ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ใบสมัครประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ

โรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง EAT 32 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง