เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

โดยได้ร่วมวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stutzle เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร #ขอขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ. #ขอขอบคุณภาพข่าวจาก พี่สมเกษ จันทร์นาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ ท่านศาสตราจารย์ คลินิค นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างความชื่นมื่นและยินดีให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งในการเยี่ยมชมคณะฯครั้งนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2016 AMM Asia Technical Competion ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จารุวรรณ ตั้งต้นสกุลวงศ์ นาย ชลัมพล รัตนเสถียร นาย ศรชัย มั่งมี นาย กรกฤช ลัญฉกร นาย ชฎาธาร พงษ์เดช สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2016 AMM Asia Technical Competion ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล The best idea award ด้านการออกแบบรถโดยสารเพื่อการสัญจรบริเวณชายหาด Yalong bay

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย”

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "การจัดการความรู้ด้านการวิจัย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น อาคารเรียนรวม ห้อง CB501