ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 ตอน STEAM Education to Startup Robot” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

กิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยในการขอทุนวิจัย” ในหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

งานอบรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการผ่านกลไก ITAP” เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมแสดงผลงานโปรเจ็ค และสหกิจศึกษา ในงานThe 9th Instrumentation, Control, and Automation Senior Project Conference (ICA SP-CON 2018) ณ.หอประะชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มจพ.

คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์สามัญ คำภาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา