About panuwat j

This author has not yet filled in any details.
So far panuwat j has created 6 blog entries.

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 "นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย"      

โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี

ประมวลภาพงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี  ณ. ห้องประชุม ชั้น2. อาคารเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00-14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี และมอบเกีรติบัตรแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำโครงการร่วมกับทางบริษัทที่นักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษา          

โรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง EAT 32 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง      

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560

บรรยากาศพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560           รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์    ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำวิทยาเขตระยอง ประธานในงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 213 ปี ( 18 ตุลาคม 2560)  เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในการนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560