ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 ตอน STEAM Education to Startup Robot” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง