กิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยในการขอทุนวิจัย” ในหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

งานอบรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการผ่านกลไก ITAP” เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง