ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปี2561

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมแสดงผลงานโปรเจ็ค และสหกิจศึกษา ในงานThe 9th Instrumentation, Control, and Automation Senior Project Conference (ICA SP-CON 2018) ณ.หอประะชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มจพ.