คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561