คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ ท่านศาสตราจารย์ คลินิค นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างความชื่นมื่นและยินดีให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งในการเยี่ยมชมคณะฯครั้งนี้