โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี

ประมวลภาพงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี  ณ. ห้องประชุม ชั้น2. อาคารเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00-14.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี และมอบเกีรติบัตรแก่นักศึกษา

ซึ่งภายในงานจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำโครงการร่วมกับทางบริษัทที่นักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษา