ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ

ใบสมัครประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ