ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ONLY@EAT” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความเป็นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเพียงที่ มจพ. วิทยาเขตระยองเท่านั้น
หลักเกณฑ์การประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :
– บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

คุณสมบัติของการประกวดภาพถ่าย :
– เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็คหรือกล้องมือถือ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
– เป็นภาพบรรยากาศ การเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักศึกษา ที่ถ่ายในบริเวณ มจพ. วิทยาเขตระยอง แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของความเป็นสถานศึกษาชั้นนำ ระดับนานาชาติ น่าสนใจ น่าเข้าศึกษา เทียบเท่าหรือดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามทำการตกแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง
– ส่งภาพในรูปแบบ Digital File Format Tiff, JPG หรือ Raw ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า 600 dpi) และมีความกว้างของภาพไม่ต่ำกว่า 1,280 พิกเซล โดยบันทึกลงในแผ่นซีดีจำนวน 10 ภาพ และคัดเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุดจำนวน 1 ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพส่งเข้าประกวด.

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 29 กันยายน 2560
ประกาศผลการตัดสิน 11 ตุลาคม 2560
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 16 ตุลาคม 2560 (วันเกิดคณะ)

รางวัลการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 2,500.00 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 1,500.00 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล 1,000.00 บาท

ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัคร

About the Author: