ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2560

**สำหรับผู้ที่ติดสำรอง ทางคณะจะติดต่อไปหลังวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อให้ยืนยันสิทธิต่อไป