ขยายระยะเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ขยายระยะเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เนื่องจากตำแหน่งที่ 106 ไม่มีผู้มาสมัคร จึงได้ขยายระยะเวลารับสมัครออกไป

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

106_Page_1 106_Page_2 106_Page_3