บรรยากาศสัมภาษณ์โควตาเรียนดี พื้นที่ภาคตะวันออก (8 กุมภาพันธ์ 2557)

บรรยากาศวันสัมภาษณ์นักเรียนโควตาเรียนดีในพื้นที่ภาคตะวันออก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมัธยามตากสิน จ.ระยอง

photo 1

photo 2