อุตสาหกรรมสัมพันธ์

          โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” กับ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  (15 มิถุนายน 2561)
          โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” กับ ไทยคาร์โก้ บริษัท การบินไทย จำกัด  (5 มิถุนายน 2561)
          โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” กับ บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย)  จำกัด  (11 พฤษภาคม 2561)
           โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร” กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด  (14 กรกฎาคม 2560)
           โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร” กับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง  (5 กรกฎาคม 2560)
           โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร” กับ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (13 มิถุนายน 2560)
          โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร” กับ บริษัท เบโค ไทย จำกัด (2 มิถุนายน 2560)
          โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร” กับ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟิน จำกัด (29 มีนาคม 2560)
         โครงการ “การรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร” กับ สมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง (28 มีนาคม 2560)