ทุนองค์ความรู้

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
  • การพัฒนาขั้วแคโทดของแบตเตอรี่โลหะ-อากาศ
2561
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบพลาสมาอุณหภูมิต่ำชนิดไดอิเล็คทริคแบร์ริเออดิสชาร์จสำหรับปฏิกิริยาเอธีลีนอีพอกซิเดชัน
2561