ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
  • การพัฒนาการวัดขนาดท่อนไม้ด้วยการประมวลผลภาพ
2560
  • การศึกษาถึงวิธีการตรวจวัดและควบคุมปริมาณฝุ่นในระบบกำจัดฝุ่นแบบถุงกรองดักฝุ่นแบบรายงานผลทันที
2559
  • การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับตำแหน่งช่องทางเข้าของกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกผนังบาง
2559