กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1805, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

May 18th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<

1105, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT / PAT) ประจำปีการศึกษา 2561

May 11th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT / PAT) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการรับตรง 29 จังหวัด ปี2561

1105, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

May 11th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ปี2561

1105, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

May 11th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปี2561

1105, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

May 11th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ปี2561

1105, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่ 102_153 (2 อัตรา)

May 11th, 2018|Comments Off on ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ เลขที่ 102_153 (2 อัตรา)

pm102_153_2

905, 2018

ประกาศฯ เรื่องทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

May 9th, 2018|Comments Off on ประกาศฯ เรื่องทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศฯ เรื่องทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

305, 2018

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมแสดงผลงานโปรเจ็ค และสหกิจศึกษา ในงานThe 9th Instrumentation, Control, and Automation Senior Project Conference (ICA SP-CON 2018) ณ.หอประะชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

May 3rd, 2018|Comments Off on นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมแสดงผลงานโปรเจ็ค และสหกิจศึกษา ในงานThe 9th Instrumentation, Control, and Automation Senior Project Conference (ICA SP-CON 2018) ณ.หอประะชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มจพ.