กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1901, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ 2 อัตรา อัตราเลขที่ 102, 153 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มกราคม 19th, 2018|ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ 2 อัตรา อัตราเลขที่ 102, 153 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ต.อาจารย์ 2 อัตรา อัตราเลขที่ 102, 153 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1601, 2018

โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี

มกราคม 16th, 2018|ปิดความเห็น บน โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี

ประมวลภาพงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี  ณ. ห้องประชุม ชั้น2. อาคารเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   เวลา 08.00-14.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี และมอบเกีรติบัตรแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำโครงการร่วมกับทางบริษัทที่นักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษา          

801, 2018

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองระบบคลังสินค้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 8th, 2018|ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองระบบคลังสินค้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศห้องปฏิบัติการจำลองระบบคลังสินค้า

801, 2018

ประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการระบบการขนถ่ายวัสดุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 8th, 2018|ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการระบบการขนถ่ายวัสดุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศห้องปฏิบัติการระบบการขนถ่ายวัสดุ

401, 2018

ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

มกราคม 4th, 2018|ปิดความเห็น บน ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ ใบสมัครประกาศโครงการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถ

2812, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ธันวาคม 28th, 2017|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<

2712, 2017

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 27th, 2017|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2512, 2017

โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

ธันวาคม 25th, 2017|ปิดความเห็น บน โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<