กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2809, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

September 28th, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ps610_2

2109, 2017

การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

September 21st, 2017|Comments Off on การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

509, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

September 5th, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ต.102 และ ต.153pm102153 (1)

3108, 2017

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 69

August 31st, 2017|Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 69

ประกาศรายชื่อ ต.69

2308, 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี พษ610

August 23rd, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี พษ610

ps610

1108, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ต.69 แล ต.153

August 11th, 2017|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ต.69 แล ต.153

ประกาศ 69 153

1007, 2017

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

July 10th, 2017|Comments Off on ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

407, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

July 4th, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

pm69_102_153