กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1007, 2017

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

July 10th, 2017|Comments Off on ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

407, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

July 4th, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

pm69_102_153

407, 2017

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (ทุกโครงการ) ปีการศึกษา 2560

July 4th, 2017|Comments Off on กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (ทุกโครงการ) ปีการศึกษา 2560

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560  ที่งานการเงิน กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หรือที่งานการเงินกองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพฯ (ซื้อเอกสารในวันและเวลาราชการเท่านั้น) และกรอกข้อมูลในเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2706, 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัส พษ608

June 27th, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัส พษ608

ps608

606, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

June 6th, 2017|Comments Off on ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ONLY@EAT” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความเป็นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเพียงที่ มจพ. วิทยาเขตระยองเท่านั้น หลักเกณฑ์การประกวด คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : - บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง คุณสมบัติของการประกวดภาพถ่าย : - เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็คหรือกล้องมือถือ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล - เป็นภาพบรรยากาศ การเรียน การสอน

1105, 2017

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 150,153

May 11th, 2017|Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 150,153

ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 150,153

2104, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา

April 21st, 2017|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อ 2อัตรา

2903, 2017

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

March 29th, 2017|Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

DOC290317-29032017111955