กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1007, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

July 10th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

>>download<<

1106, 2018

ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 ตอน STEAM Education to Startup Robot” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

June 11th, 2018|Comments Off on ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 ตอน STEAM Education to Startup Robot” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

406, 2018

งานต้อนรับการเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

June 4th, 2018|Comments Off on งานต้อนรับการเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

406, 2018

กิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยในการขอทุนวิจัย” ในหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

June 4th, 2018|Comments Off on กิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยในการขอทุนวิจัย” ในหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

406, 2018

งานอบรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการผ่านกลไก ITAP” เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

June 4th, 2018|Comments Off on งานอบรมโครงการ “ส่งเสริมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการผ่านกลไก ITAP” เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

2805, 2018

กิจกรรมค่าย Entrepreneurship & Education Service Design Workshops ณ.โรงเรียนบ้านค่าย และ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง วันที่ 26-27 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา

May 28th, 2018|Comments Off on กิจกรรมค่าย Entrepreneurship & Education Service Design Workshops ณ.โรงเรียนบ้านค่าย และ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง วันที่ 26-27 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา

2805, 2018

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 First Step to Engineer วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

May 28th, 2018|Comments Off on กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 First Step to Engineer วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง

1805, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

May 18th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<