กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

606, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

June 6th, 2017|Comments Off on ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ONLY@EAT” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความเป็นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเพียงที่ มจพ. วิทยาเขตระยองเท่านั้น หลักเกณฑ์การประกวด คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : - บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง คุณสมบัติของการประกวดภาพถ่าย : - เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็คหรือกล้องมือถือ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล - เป็นภาพบรรยากาศ การเรียน การสอน

1105, 2017

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 150,153

May 11th, 2017|Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 150,153

ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 150,153

2104, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา

April 21st, 2017|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อ 2อัตรา

2903, 2017

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

March 29th, 2017|Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

DOC290317-29032017111955

2703, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

March 27th, 2017|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประกาศรายชื่อ

2403, 2017

การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร

March 24th, 2017|Comments Off on การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศ การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร

1603, 2017

MOU for Academic Cooperation Signing Ceremony between DANA Spicer (Thailand) Ltd. and Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB.

March 16th, 2017|Comments Off on MOU for Academic Cooperation Signing Ceremony between DANA Spicer (Thailand) Ltd. and Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB.

The signing ceremony of the Memorandum of Understanding for academic cooperation between DANA Spicer (Thailand) Ltd. and Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB. On Tuesday, March 14th, 2017: Asst.Prof. Preecha Ong-aree (Acting Dean of Faculty)

2102, 2017

ประกาศขยายเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.102 และ ต.153

February 21st, 2017|Comments Off on ประกาศขยายเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.102 และ ต.153

pm3663102147149153_3