กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2203, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรม RAYONG’S HOSPITAL HEALTH TECH & SERVICE DESIGN BOOTCAMP ณ โรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561☀

March 22nd, 2018|Comments Off on คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรม RAYONG’S HOSPITAL HEALTH TECH & SERVICE DESIGN BOOTCAMP ณ โรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561☀

1603, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ ต. 153

March 16th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ ต. 153

ประกาศรายชื่อ ต.153

1203, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

March 12th, 2018|Comments Off on คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

1203, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

March 12th, 2018|Comments Off on คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

2802, 2018

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

February 28th, 2018|Comments Off on ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร นศ.โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ปี2561

2302, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาโครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

February 23rd, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาโครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตาเครือข่ายภาคตะวันออก

2302, 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

February 23rd, 2018|Comments Off on เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

โดยได้ร่วมวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stutzle เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร #ขอขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ. #ขอขอบคุณภาพข่าวจาก พี่สมเกษ จันทร์นาม

2202, 2018

กิจกรรมงานJob Fair(ตลาดนัดแรงงาน) ครั้งที่ 26 และ งานวันสหกิจศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

February 22nd, 2018|Comments Off on กิจกรรมงานJob Fair(ตลาดนัดแรงงาน) ครั้งที่ 26 และ งานวันสหกิจศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561