กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2302, 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

February 23rd, 2018|Comments Off on เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

โดยได้ร่วมวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stutzle เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร #ขอขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ. #ขอขอบคุณภาพข่าวจาก พี่สมเกษ จันทร์นาม

2202, 2018

กิจกรรมงานJob Fair(ตลาดนัดแรงงาน) ครั้งที่ 26 และ งานวันสหกิจศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

February 22nd, 2018|Comments Off on กิจกรรมงานJob Fair(ตลาดนัดแรงงาน) ครั้งที่ 26 และ งานวันสหกิจศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

1502, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

February 15th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

1302, 2018

โครงการอบรมเสวนา “แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

February 13th, 2018|Comments Off on โครงการอบรมเสวนา “แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

1302, 2018

เหล่ากาชาดระยองและคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยม นายพลวัฒน์ ชัยพิลา นักศึกษาปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ เด็กนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

February 13th, 2018|Comments Off on เหล่ากาชาดระยองและคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยม นายพลวัฒน์ ชัยพิลา นักศึกษาปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ เด็กนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

902, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

February 9th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก

502, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

February 5th, 2018|Comments Off on คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ ท่านศาสตราจารย์ คลินิค นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างความชื่นมื่นและยินดีให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งในการเยี่ยมชมคณะฯครั้งนี้

102, 2018

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

February 1st, 2018|Comments Off on ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนายศราวิน หนูรักษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 "นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย"