กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1004, 2018

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 153

April 10th, 2018|Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 153

ประกาศ_ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 153

904, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

April 9th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพื้นที่ภาคตะวันออก ปี2561

904, 2018

กิจกรรมโครงการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานเกียร์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยองเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

April 9th, 2018|Comments Off on กิจกรรมโครงการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานเกียร์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยองเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

304, 2018

กิจกรรมโครงการ “ตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. แยกนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561

April 3rd, 2018|Comments Off on กิจกรรมโครงการ “ตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. แยกนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561

304, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

April 3rd, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโควตาสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ปี2561

3003, 2018

สกรศ.(EEC)เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

March 30th, 2018|Comments Off on สกรศ.(EEC)เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.)ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารของคณะฯให้การต้อนรับ

2203, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรม RAYONG’S HOSPITAL HEALTH TECH & SERVICE DESIGN BOOTCAMP ณ โรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561☀

March 22nd, 2018|Comments Off on คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดกิจกรรม RAYONG’S HOSPITAL HEALTH TECH & SERVICE DESIGN BOOTCAMP ณ โรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561☀

1603, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ ต. 153

March 16th, 2018|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ ต. 153

ประกาศรายชื่อ ต.153