กิจกรรมและข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1611, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

November 16th, 2017|Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<

2410, 2017

การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

October 24th, 2017|Comments Off on การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

1810, 2017

โรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง

October 18th, 2017|Comments Off on โรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง EAT 32 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง      

1810, 2017

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560

October 18th, 2017|Comments Off on พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560

บรรยากาศพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560           รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์    ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำวิทยาเขตระยอง ประธานในงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 213 ปี ( 18 ตุลาคม 2560)  เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในการนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา 

2809, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

September 28th, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ps610_2

2109, 2017

การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

September 21st, 2017|Comments Off on การรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

509, 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

September 5th, 2017|Comments Off on ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ต.102 และ ต.153pm102153 (1)

3108, 2017

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 69

August 31st, 2017|Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 69

ประกาศรายชื่อ ต.69